Thông báo về đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh đợt thi ngày 14,15,16 tháng 12 năm 2021

Thông báo về đăng ký dự thi Đánh giá năng lực Tiếng Anh đợt thi ngày 14,15,16 tháng 12 năm 2021

Nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội về công tác phòng chống dịch, thí sinh có nguyện vọng thi đánh giá năng lực Tiếng Anh cần đảm bảo các điều kiện dự thi như sau:  

1. Đủ điều kiện để đến điểm thi theo các quy định liên quan.

2. Đã tiêm đủ liều Vacxin (thời gian từ ngày tiêm mũi cuối cùng đã qua tối thiểu 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm thi).

3. Có xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 tiếng tính đến ngày thi.

I. Thực hiện

1. Thí sinh đủ điều kiện nêu trên nếu có nhu cầu thì đăng ký dự thi vào ngày 14,15,16 tháng 12 năm 2021, theo link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLq5KrO8UeLaASHyr8uoh9Mayjv9f5u49Ppt-Fk0tgmXAJXw/viewform?usp=sf_link

2. Thời hạn đăng ký đến hết ngày 5 tháng 12 năm 2021.

II.  Lưu ý:

1. Thí sinh đã đăng ký đủ điều kiện dự thi nếu không đủ điều kiện thi nêu trên sẽ xét là vắng thi và phải đăng ký thi, đóng lệ phí nếu dự thi các đợt tiếp theo.

2. Thí sinh đăng ký dự thi lưu ý nộp hồ sơ đăng ký dự thi (theo mẫu) cho phòng Đào tạo trước ngày thi.

3.  Thí sinh hoàn thiện lệ phí thi trước ngày 6 tháng 12 năm 2021 (đóng qua tài khoản sinh viên, học viên).