Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 của trường Đại học Điện lực

Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 của

trường Đại học Điện lực

Tại thông báo số 93/TB-ĐHĐL ngày 19/01/2021 của Trường Đại học Điện lực về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021 (dự kiến tổ chức thi vào ngày 05, 06/6/2020), gồm các ngành:

- Ngành Kỹ thuật điện                                                         Mã số: 8520201

- Ngành Quản lý năng lượng                                               Mã số: 8510602

- Ngành Quản trị kinh doanh                                               Mã số: 8340101

- Ngành Công nghệ thông tin                                               Mã số: 8480201

- Ngành Kỹ thuật điều khiển & Tự động hóa                     Mã số: 8520216

- Ngành Kỹ thuật điện tử                                                      Mã số: 8520203

- Ngành Kỹ thuật năng lượng                                              Mã số: 8520135

- Ngành Kỹ thuật cơ khí                                                      Mã số: 8520103

- Ngành Quản lý công nghiệp                                              Mã số: 8510601

- Ngành Tài chính – Ngân hàng                                           Mã số: 8340201

Căn cứ vào Biên bản họp số 795/BB-ĐHĐL ngày 27/5/2021 của Hội đồng tuyển sinh năm trường Đại học Điện lực về việc điều chỉnh lịch thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ đợt 1 năm 2021. Trường Đại học Điện lực thông báo đến các thí sinh về việc điều chỉnh lịch thi chính thức kì thi tuyển sinh trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2021, cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức thi tuyển sinh: Dự kiến đầu tháng 7/2021 (Lịch thi cụ thể nhà Trường sẽ có thông báo chính thức đến các thí sinh sau).

2. Địa điểm tổ chức thi: Tầng 4, nhà A, trường Đại học Điện lực - số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Để biết thêm chi tiết vui lòng xem thông báo tại địa chỉ:

PHÒNG ĐÀO TẠO SAU ĐẠI HỌC – TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

Địa chỉ: Phòng A405, tầng 4, nhà A, trường Đại học Điện lực – số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Điện thoại: 0975797824 – TS. Lê Thành Doanh – Trưởng phòng  ĐTSĐH

Website (Phòng Đào tạo SĐH): www.dgs.epu.edu.vn; Email: dgs@epu.edu.vn

Trường Đại học Điện lực trân trọng thông báo./.