Thông báo về việc học tập trung môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục Thể chất đợt 1, năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên D18

Thông báo về việc học tập trung môn học Giáo dục Quốc phòng - An ninh và Giáo dục Thể chất đợt 1, năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên D18

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-ĐHĐL ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Trường Đại học Điện lực về việc ban hành Quy định quản lý sinh viên trong thời gian học tập môn học Giáo dục Quốc phòng & An ninh;

Căn cứ Quyết định số 757/QĐ-ĐHĐL ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Trường Đại học Điện lực về việc quy định mức thu phục vụ sinh viên học Giáo dục quốc phòng - An ninh và Giáo dục thể chất.

Căn cứ Quyết định số  1215/QĐ-ĐHĐL ngày 14 tháng 8 năm 2023 của Trường Đại học Điện lực về tiến độ giảng dạy năm học 2023-2024;

Căn cứ Công văn 4552/BGDĐT-GDQPAN ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức giảng dạy môn học giáo dục Quốc phòng An ninh;

Nhà trường thông báo kế hoạch học tập môn học Giáo dục Quốc phòng-An ninh và Giáo dục Thể chất đợt 1, năm học 2023 – 2024 đối với sinh viên khóa D18 như sau:

I. Thời gian, địa điểm và hình thức học tập

1.Thời gian: Từ ngày 25/9/2023 đến ngày 27/10/2023.

2. Địa điểm:  Cơ sở 2, Trường Đại học Điện lực, xã Tân Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội.

3. Hình thức học tập: Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội sinh viên. Sinh viên ăn, ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian học tập môn học tại Cơ sở 2.

II. Thành phần sinh viên tham gia học tập.

Sinh viên khóa D18 hệ Đại học chính quy, gồm các lớp:

III. Quy định về tổ chức đón sinh viên

1. Thời gian, địa điểm đón sinh viên.

Ngày tập trung: 25 tháng 9 năm 2023

Địa điểm: Hội trường M – Cơ sở 1 – Trường Đại học Điện lực

2. Yêu cầu

- Sinh viên có mặt theo thời gian và địa điểm đúng quy định như trên.

- Sinh viên tự chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân cần thiết cho sinh hoạt, học tập hàng ngày (Trung tâm bảo đảm trang bị quân trang, giầy vải, mũ cứng, dây lưng, chăn, màn, chiếu, gối theo quy định của môn học). Không mang theo các phương tiện đi lại như xe máy, xe đạp; các vật dụng dễ cháy nổ như bình siêu tốc, máy sấy tóc; vật dụng sắc nhọn như dao, kéo, vật - chất nguy hiểm trong danh mục cấm sử dụng hoặc các vật dụng cồng kềnh đến Trung tâm.

- Sinh viên mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân: CMND hoặc thẻ căn cước công dân bản gốc & 2 bản photo, thẻ SV bản gốc, thẻ BHYT bản gốc .....) để đăng ký nhập học.

- Sinh viên thanh toán các khoản phí dịch vụ: điện, nước, ăn, ở, quân tư trang, chăn, màn, gối trong 5 tuần (33 ngày) từ 25/9/2023 đến 27/10/2023 với tổng số tiền là: 2.130.000 đồng/sinh viên. Sinh viên chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng sau:

- Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Điện lực

- Số TK: 2151 0000 963 658

- Tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Cầu Giấy (BIDV)

- Nội dung: Họ và tên, Lớp, MSV… , tiền DV QPAN đợt 1

- Sinh viên nắm chắc kế hoạch, lớp biên chế học GDQP&AN (Đại đội), người phụ trách (Đại đội trưởng). Danh sách SV phân theo xe, danh sách chi tiết các tiểu đội, trung đội, đại đội, chia  phòng ở (Xem Danh sách tại đây). 

- Chấp hành nghiêm túc theo sự điều hành của cán bộ Trung tâm và các quy định trong quá trình học tập GDQPAN và GDTC tại Trung tâm.

Trên đây là kế hoạch học tập môn GDQPAN và GDTC. Đề nghị sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch trên./.

Xem chi tiết Thông báo tại File đính kèm