Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp tháng 9 năm 2023

Thông báo về việc nhận bằng tốt nghiệp cho sinh viên hệ đại học chính quy tốt nghiệp tháng 9 năm 2023

- Căn cứ Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học chính quy khóa D14 đợt 1 (hệ cử nhân) và khóa cũ số 1375/QĐ-ĐHĐL ngày 11/9/2023 của Trường Đại học Điện lực;

- Căn cứ Quyết định công nhận tốt nghiệp và cấp bằng đại học liên thông chính quy số 1376/QĐ-ĐHĐL ngày 11/9/2023 của Trường Đại học Điện lực;

Nhà trường dự kiến tổ chức Lễ tốt nghiệp vào ngày 22/10/2023 tại sân Thanh niên, cơ sở 1 trường Đại học Điện lực, số 235 đường Hoàng Quốc Việt, Hà Nội cho sinh viên khóa D14 đợt 1 (hệ cử nhân) và khóa cũ.

Lưu ý: Sinh viên tốt nghiệp (trong danh sách kèm theo) có thể nhận bằng trước lễ Tốt nghiệp từ ngày 9/10/2023 , cụ thể như sau:

1. Thời gian nhận bằng: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày Lễ).

2. Địa điểm nhận bằng: Phòng Đào tạo - P103, tầng 1 nhà E.

3. Địa điểm nhận hồ sơ tốt nghiệp: Phòng Công tác sinh viên – P102 tầng 1 nhà E.

4. Địa điểm nhận tiền đặt cọc (với những sinh viên không nhận được qua tài khoản): Phòng Thủ quỹ - P101, tầng 1 nhà E.

Sinh viên khi đến nhận bằng, đề nghị xuất trình căn cước công dân. 

Xem chi tiết Thông báo tại đây