Thông báo về việc phun thuốc sát trùng diệt khuẩn Cloramin B