Thông báo về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại trường Đại học Điện lực

Thông báo về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại trường Đại học Điện lực

Căn cứ Công văn số 1597/UBND-KGVX ngày 25/5/2021 của UBND Thành phố Hà Nội v/v tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại các cơ quan, đơn vị thuộc Thành phố.

Để tăng cường các biện pháp an toàn phòng chống dịch Covid-19 tại Trường Đại học Điện lực, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 (BCĐ) yêu cầu:

1. Cán bộ, viên chức, người lao động của Trường phải gương mẫu, tích cực tham gia và đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Toàn trường tiếp tục nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế) và các quy định hiện hành của Nhà trường để chủ động phòng, chống dịch COVID-19.

2. Nhà trường yêu cầu tất cả các cán bộ, viên chức và người lao động của Trường khi đi ra khỏi Thành phố Hà Nội trong các ngày nghỉ Lễ hoặc ngày thứ Bảy, Chủ nhật (ngoài giờ hành chính) phải được sự đồng ý của Hiệu trưởng Nhà trường hoặc lãnh đạo cấp trên và phải báo cáo Nhà trường khi trở lại Thành phố Hà Nội, đồng thời khai báo y tế online trên website https://tokhaiyte.vn/ và các ứng dụng NCOVI, Bluezone trong vòng 24h khi có mặt tại Hà Nội.

3. Đối với những người đã đi đến những vùng dịch theo thông báo của cơ quan y tế (Bộ Y tế, Sở Y tế, CDC Hà Nội, CDC các tỉnh thành,…) mà được đăng thông tin công khai thì phải tự theo dõi, giám sát y tế chặt chẽ và phải báo với Trưởng đơn vị của mình, Trưởng đơn vị tổng hợp thông tin và báo cáo cho Hiệu trưởng Nhà trường. Nếu có dấu hiệu ho, sốt, khó thở hoặc dấu hiệu nghi ngờ nhiễm COVID-19 thì phải tự cách ly, đồng thời thông báo ngay cho cơ sở y tế tại địa phương để được hướng dẫn kịp thời xử lí.

4. Trường hợp cán bộ, viên chức, người lao động của Trường phải làm xét nghiệm COVID-19 theo quy định, Nhà trường sẽ chi trả kinh phí khi có đầy đủ hóa đơn, chứng từ.

Nhà trường yêu cầu các cán bộ, viên chức và người lao động, nghiêm túc thực hiện./.