Thông báo về việc tập trung học tập môn học Quốc phòng An ninh & Giáo dục Thể chất đợt 1 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên khóa D15

Thông báo về việc tập trung học tập môn học Quốc phòng An ninh & Giáo dục Thể chất đợt 1 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên khóa D15

Căn cứ công văn 2361/BGDĐT – GDQPAN ngày 07 tháng 06 năm 2018 về việc tổ chức giảng dạy môn học giáo dục Quốc phòng An ninh.

Căn cứ tiến độ đào tạo năm học 2020 – 2021;

Căn cứ Quyết định số 1188/QĐ-ĐHĐL ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực về việc ban hành Quy định quản lý sinh viên trong thời gian học tập môn học Giáo dục Quốc phòng & An ninh;

 Nhà trường thông báo kế hoạch học tập môn học Quốc phòng An ninh & Giáo dục Thể chất đợt 1 năm học 2020 – 2021 đối với sinh viên khóa D15 như sau:

I. Thời gian, địa điểm và hình thức học tập.

- Thời gian: Từ ngày 18/10/2020 đến ngày 19/11/2020.

- Địa điểm:  Cơ sở 2, trường Đại học Điện Lực, xã Tân Minh – huyện Sóc Sơn – thành phố Hà Nội.

- Hình thức học tập: Tổ chức đào tạo theo lớp, quản lý theo đại đội sinh viên. Sinh viên ăn, ở, sinh hoạt tập trung 24/24 giờ trong thời gian học tập môn học tại cơ sở 2.

II. Thành phần sinh viên tham gia học tập.

           Sinh viên khóa D15 hệ Đại học chính quy, gồm các lớp:

     1. D15 DKTDH1

6. D15 DKTDH6

2. D15 DKTDH2

7. D15 DKTDH7

3. D15 DKTDH3

8. D15 QTKD5

4. D15 DKTDH4

9. D15.KTD9

5. D15 DKTDH5

 

III. Quy định về tổ chức đón, trả sinh viên.

1. Thời gian, địa điểm đón sinh viên.

Ngày tập trung:18 tháng 10 năm 2020

Địa điểm: Hội trường M – Cơ sở 1 – Đại học Điện Lực

2. Yêu cầu

- Sinh viên có mặt theo thời gian và địa điểm đúng quy định như trên.

- Sinh viên tự chuẩn bị đầy đủ tư trang cá nhân cần thiết cho sinh hoạt, học tập hàng ngày (Trung tâm bảo đảm trang bị quân trang, giầy vải, mũ sao cứng, thắt lưng, chăn màn, ga, gối, theo quy định của môn học). Không mang theo các phương tiện đi lại như xe máy, xe đạp; các vật dụng dễ cháy nổ như bình siêu tốc, máy sấy tóc... hay các vật dụng cồng kềnh đến Trung tâm.

- Sinh viên mang theo đầy đủ giấy tờ tùy thân: CMTND hoặc thẻ căn cước công dân bản gốc & 2 bản photo, thẻ SV bản gốc, thẻ BHYT bản gốc .....) để đăng ký nhập học.

- Sinh viên thanh toán các khoản phí dịch vụ: điện, nước, ăn, ở, quân tư trang, chăn màn, ga gối trong 5 tuần (33ngày) từ 18/10/2020 đến ngày 19/11/2020 với tổng số tiền là: 2.170.000 đ/sinh viên. Nhà trường sẽ thu tiền mặt trước thời điểm kết thúc đợt học tại Cơ sở 2.

- Sinh viên nắm chắc kế hoạch, lớp biên chế học GDQP&AN (Đại đội), người phụ trách (Đại đội trưởng). Danh sách SV phân theo xe, danh sách chi tiết các tiểu đội, trung đội, đại đội, chia  phòng ở theo phụ lục 1 đính kèm thông báo này.

- Chấp hành nghiêm túc theo sự điều hành của cán bộ Trung tâm và các quy định trong quá trình học tập GDQPAN và GDTC tại Trung tâm.

Trên đây là kế hoạch học tập môn Quốc phòng An ninh & Giáo dục Thể chất. Đề nghị sinh viên các lớp nghiêm túc thực hiện theo đúng nội dung kế hoạch trên.

Danh sách sinh viên lên học tập môn học GDTC&QPAN khóa D15 đợt 1 – năm học 2020-2021 xem tại đây.