Thông báo về việc thu học phí các lớp nghiên cứu sinh

Thông báo về việc thu học phí các lớp nghiên cứu sinh

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-ĐHĐL ngày 17/06/2021 về việc quy định mức thu học phí và các khoản thu khác đối với sinh viên, học viên năm học 2021-2022;

Căn cứ vào kế hoạch quản lý đào tạo các lớp sau đại học, Nhà trường yêu cầu các nghiên cứu sinh còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành công tác nộp học phí như sau:

1. Hình thức nộp học phí​:

- Tất cả các nghiên cứu sinh tra cứu công nợ và thanh toán học phí Online tại cổng thông tin sinh viên: http//sinhvien.epu.edu.vn, qua thẻ ngân hàng BIDV và ngân hàng Vietinbank. 

- Hoặc thanh toán học phí qua smart banking BIDV; nộp tiền mặt tại quầy BIDV trên toàn quốc: Nghiên cứu sinh khi nộp học phí chỉ cần đọc mã học viên và yêu cầu ngân hàng thu theo chương trình hóa đơn online.

2. Thời gian nộp học phí:

Nghiên cứu sinh hoàn thành công tác nộp học phí trước ngày 05/12/2021. 

3. Đối với giảng viên đang công tác tại Trường Đại học Điện lực làm thủ tục nhận tiền học bổng trong thời gian làm nghiên cứu sinh tại Trường theo Quy chế chi tiêu nội bộ.

4. Hóa đơn học phí:

Nghiên cứu sinh sau khi nộp học phí sẽ được nhận hóa đơn điện tử tại cổng thông tin: http://sinhvien.epu.edu.vn theo tài khoản mã học viên.

Mọi thắc mắc liên hệ Phòng Kế hoạch Tài chính - bộ phận thu học phí: Tầng 1, Nhà G (Phòng 101). 

Xem chi tiết Thông báo về việc thu học phí các lớp nghiên cứu sinh tại đây:

/Uploads/files/1507-TB ve viec thu hoc phi cac lop nghien cuu sinh.pdf