Thông báo về việc tiếp cho sinh viên nghỉ học thêm 01 tuần để phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do vi rút Covid -19 gây ra