Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên và học viên trường Đại học Điện lực

Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập của giảng viên, sinh viên và học viên trường Đại học Điện lực

Căn cứ kết luận cuộc họp của ban phòng, chống dịch Covid- 19 trường Đại học Điện lực ngày 10/03/2021, Nhà trường thông báo:

Từ ngày 15/03/2021, tất cả giảng viên, học viên Sau đại học, sinh viên Đại học, Cao đẳng của trường sẽ trở lại thực hiện theo hình thức giảng dạy, học tập trên giảng đường;

Giảng viên, học viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập theo đúng thời khóa biểu mà Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo sau đại học, TTĐTTX đã xây dựng;

Các lớp học môn GDTC, GDQPAN, Thực hành tại CS1, CS2 học tập trung theo thời khóa biểu;

Thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, của địa phương và nhà trường về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;

Căn cứ theo thông báo số 14/TB-BCĐ của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hà Nội ngày 01/3/2021, Nhà trường yêu cầu giảng viên và người học của Trường từ ngày 15/3/2021 về Hà Nội cần chủ động khai báo y tế,  riêng đối với những người về từ 4 địa phương của Hải Dương gồm: TP Hải Dương, Kim Môn, Kim Thành, Cẩm giảng ngoài các biện pháp nêu trên, thực hiện cách ly y tế tại nơi ở trong thời gian 14 ngày kể từ ngày rời Hải Dương, trong trường hợp đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với SARS CoV-2 trong thời gian 03 ngày trước khi rời Hải Dương thì có thể trở lại học tập, làm việc. Giảng viên báo cáo trưởng đơn vị, người học báo cáo Phòng công tác sinh viên để được hỗ trợ.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị, học viên và sinh viên trong toàn trường trường nghiêm túc thực hiện thông báo này./.