Thông báo về việc tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh B2 cho sinh viên trường Đại học Điện lực

Xem chi tiết thông báo tại file đính kèm

Đề án đánh giá năng lực tiếng Anh cho sinh viên xem chi tiết tại file đính kèm

Danh sách thí sinh viên dự thi xem chi tiết tại file đính kèm

Lưu ý: Mẫu phiếu đăng ký dự thi đánh giá năng lực tiếng Anh tải xuống tại đây