Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực Tiếng Trung, Tiếng Nhật đợt thi ngày 14 tháng 10 năm 2023

Thông báo về việc tổ chức thi Đánh giá năng lực Tiếng Trung, Tiếng Nhật đợt thi ngày 14 tháng 10 năm 2023

Căn cứ Thông báo số 1724/TB-ĐHĐL ngày 31/7/2023 về việc tổ chức thi đánh giá năng lực Tiếng Trung, Tiếng Nhật tại Trường Đại học Điện lực, Nhà trường thông báo lịch tổ chức thi đánh giá năng lực Tiếng Trung, Tiếng Nhật cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức thi:

Ngày 14,15 tháng 10 năm 2023: Từ 13h ngày 14 tháng 10 năm 2023.

2. Hình thức thi: Thực hiện theo Đề án đánh giá năng lực Tiếng Trung, Tiếng Nhật tại trường Đại học Điện lực.

3. Danh sách thí sinh dự thi:

Danh sách thi ĐGNL Tiếng Trung: File đính kèm (Tổng số 24 thí sinh).

Danh sách thi ĐGNL Tiếng Nhật: File đính kèm. (Tổng số 31 thí sinh).

4. Lưu ý với thí sinh tham gia thi:

- Thí sinh phải có mặt đúng giờ và theo sự điều phối của cán bộ coi thi để tham gia thi các kỹ năng.

- Thí sinh dự thi cần xuất trình các giấy tờ sau: Thẻ sinh viên hoặc căn cước công dân, chứng minh thư nhân dân (Các giấy tờ trên cần đảm bảo còn hiệu lực, hình ảnh rõ ràng để kiểm tra). Không mang vào phòng thi các vật dụng, thiết bị không được phép theo Quy định. Thí sinh tự bảo quản vật dụng cá nhân trong suốt thời gian thi.

Xem chi tiết Thông báo tại File đính kèm