Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ đợt 2 năm 2018

Căn cứ vào thông tư số 08/2017/TT-BGD&ĐT ngày 4 tháng 4 năm 2017.
Trường Đại học Điện lực thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 2 năm 2018 như sau:

 

Xem chi tiết tại đây.