Thông báo việc cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số

Thông báo việc cài đặt ứng dụng VssID – BHXH số

Thực hiện Công văn số 341/BHXH-BTL ngày 16/4/2021 của Bảo hiểm xã hội quận Bắc Từ Liêm về việc Thực hiện cài đặt ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số;

Bảo hiểm xã hội số (VssID) là ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã được cung cấp trên nền tảng thiết bị di động và tạo điều kiện cho người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) tiếp cận thông tin, thực hiện các dịch vụ công một cách tiện lợi, dễ dàng, nhanh chóng nhất, từng bước thay thế sổ BHXH, thẻ BHYT giấy như hiện nay.

Để triển khai việc cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID –BHXH số theo công văn trên, Nhà trường yêu cầu 100% sinh viên thực hiện việc cài đặt ứng dụng VssID xong trước ngày 30/4/2021 (chi tiết hướng dẫn cài đặt VssID xem tại đây).

Nhận được thông báo này Nhà trường yêu cầu GVCN/CVHT và cán bộ lớp đôn đốc các sinh viên nghiêm túc triển khai thực hiện đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ BHXH quận Bắc Từ Liêm để được hướng dẫn, hỗ trợ theo số điện thoại 02432242059./.