Thông báo việc thu học phí các lớp cao học Khoá CH9- Đợt 1 và khóa cũ

Thông báo việc thu học phí các lớp cao học Khoá CH9- Đợt 1 và khóa cũ

Căn cứ vào kế hoạch quản lý đào tạo các khoá học Cao học, Nhà trường yêu cầu các học viên các lớp CH9- Đợt 1 và khóa cũ còn nợ học phí khẩn trương hoàn thành công tác nộp học phí như sau:

1. Hình thức nộp học phí:

- Nộp học phí Online tại cổng thông tin sinh viên: http//sinhvien.epu.edu.vn, qua thẻ ngân hàng BIDV và ngân hàng Vietinbank.

- Nộp học phí qua smart banking BIDV; nộp tiền mặt tại quầy BIDV trên toàn quốc: Học viên khi nộp học phí chỉ cần đọc mã học viên và yêu cầu ngân hàng thu theo chương trình hóa đơn online.

- Hướng dẫn và tra cứu công nợ tại cổng thông tin:http://sinhvien.epu.edu.vn.

2. Thời gian nộp học phí:

Học viên hoàn thành công tác nộp học phí trước ngày 20/4/2021, sau thời hạn trên học viên còn nợ học phí sẽ xem xét không được tham dự thi kết thúc môn học.

3. Hóa đơn học phí:

Học viên sau khi nộp học phí sẽ được nhận hóa đơn điện tử tại cổng thông tin: http://sinhvien.epu.edu.vn theo tài khoản mã học viên.