Thông báo việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ​

Thông báo việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ​

Thực hiện Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp số 85/2015/QH13; Hướng dẫn số 19/HD-UBBC ngày 11/3/2021 của Ủy ban bầu cử quận Bắc Từ Liêm; Công văn số 234-CV/ĐUK ngày 11/3/2021 của Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

Để cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; đạt kết quả cao nhất Nhà trường thông báo đến toàn thể cán bộ, giảng viên và sinh viên những nội dung cụ thể sau:

1. Đối với cán bộ, giảng viên và sinh viên thực hiện theo Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp; Hướng dẫn số 19/HD-UBBC ngày 11/3/2021 của Ủy ban bầu cử quận Bắc Từ Liêm; Công văn số 234-CV/ĐUK ngày 11/3/2021 của Đảng ủy khối các trường đại học, cao đẳng Hà Nội về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;

2. Đối với sinh viên ở nội trú trong KTX đã đăng ký bỏ phiếu tại Trường ĐHĐL thuộc (Khu vực bỏ phiếu số 4); Địa điểm bỏ phiếu: Nhà văn hóa Hoàng 18 (ngõ 238 – Hoàng Quốc Việt) cần chú ý những yêu cầu sau:

- Ngày 23/5/2021 (Chủ nhật) tất cả các sinh viên thuộc đối tượng trên phải có mặt tại: Phòng A111 – Trường ĐHĐL để đi bầu cử.

- Thời gian: Từ 7h đến 11h30 ngày 23/5/2021 (Chủ nhật).

- Danh sách niêm yết cử tri và danh sách các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV Và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 được niêm yết tại Khu vực bỏ phiếu số 4 (Nhà văn hóa Hoàng 18) và sảnh Nhà A (Trường Đại học Điện lực).

- Danh sách cử tri đã được xác nhận và niêm yết, nếu có sai sót hoặc vì lý do khác xin liên hệ Tổ phục vụ bầu cử điện thoại: 0912.316.250 để được giải đáp.

Nhận được thông báo này yêu cầu cán bộ viên chức, giảng viên và sinh viên nghiêm túc triển khai thực hiện./.