Thông báo việc tổ chức đăng ký môn học học kỳ II năm học 2020-2021

Thông báo việc tổ chức đăng ký môn học học kỳ II năm học 2020-2021

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học;

Nhà trường triển khai cho sinh viên các khối đăng ký môn học (ĐKMH) học kỳ II năm học 2020 – 2021 như sau:

I. Điều kiện được đăng ký môn học:

1.1. Sinh viên không nợ học phí tính đến ngày mở đăng ký môn học;

1.2. Kết quả ĐKMH của sinh viên chỉ được công nhận khi sinh viên nộp học phí ngay sau khi ĐKMH. Sau 24h kể từ thời điểm sinh viên ĐKMH hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sẽ tự hủy đăng ký của những sinh viên chưa nộp học phí.

II. Lịch đăng ký môn học:

1. Sinh viên tự đăng ký học phần trên hệ thống bằng hình thức online:

Thời gian đăng ký môn học:

- Các lớp liên thông, văn bằng 2, căn cứ vào đề án tuyển sinh, sinh viên thuộc nhóm nào phải ĐKMH theo chương trình đào tạo của nhóm ngành đó bằng hình thức online trên hệ thống. (chi tiết CTĐT theo file đính kèm tại đây)

2. Nhà trường sẽ tự động đăng ký môn học:

2.1. Các lớp CLC tính học phí theo niên chế; các lớp Cao đẳng C18 học theo niên chế.

2.2. Các lớp khóa Đ15 khoa CK-ĐL, CNTT, KT-QL, XD học GDTC, GDQP-AN.

2.3. Các môn đồ án/khóa luận tốt nghiệp và các môn thực tập, thực hành, thí nghiệm học tại CS2.

 Sinh viên theo dõi kết quả đăng ký để nộp học phí. Kết thúc thời gian ĐKMH hệ thống phần mềm quản lý đào tạo sẽ tự hủy đăng ký của những sinh viên chưa nộp học phí. Những sinh viên không đủ điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp sẽ được hủy ĐKMH và hoàn lại học phí sau khi có kết quả xét điều kiện làm đồ án/khóa luận tốt nghiệp.

Trong trường hợp đặt biệt được nhà trường hỗ trợ đăng ký tự động, sinh viên phải nộp học phí trước khi môn học bắt đầu. Sau thời điểm này nhà trường sẽ hủy ĐKMH của những sinh viên chưa nộp học phí.

3. Về việc tổ chức cho sinh viên học lại và học Tiếng Anh bổ trợ :

3.1. Đối với các học phần đang tổ chức giảng dạy theo chương trình đào tạo hoặc đã có môn học thay thế, sinh viên nợ môn đăng ký học lại cùng với khóa sau, trong trường hợp môn học có quá nhiều sinh viên học lại thì có thể mở lớp ngoài giờ chính khóa nhưng phải xem xét nhu cầu của người học tránh tình trạng tồn tại sĩ số lớp ít hơn sĩ số tối thiểu. Đối với lớp học lại ngoài giờ chính khóa, sĩ số lớp tối thiểu là 20 SV.

Năm học 2020-2021 nhà trường áp dụng Danh mục các môn học thay thế đối với sinh viên đại học hệ đại trà, cao đẳng, liên thông, văn bằng 2 (Chi tiết tại danh mục đính kèm tại đây)

3.2. Đối với các học phần trong chương trình đào tạo khóa trước nhưng không còn tổ chức giảng dạy ở khóa sau (không có học phần thay thế): 

- Sinh viên có nhu cầu học trả nợ phải có đơn xin học và chấp nhận đóng học phí theo mức quy định của nhà trường, nộp học phí trước khi môn học bắt đầu. Nhà trường sẽ căn cứ nhu cầu thực tế để mở lớp.

- Các khoa chuyên môn phân công giảng viên, chủ động tổ chức giảng dạy và cho thi với hình thức phù hợp đối với những học phần có dưới 10 sinh viên học lại.

3.3. Đăng ký các lớp học bổ trợ Tiếng Anh: Để đảm bảo chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với các hệ Đại học đại trà sinh viên phải đạt trình độ Tiếng Anh B1 (hoặc tương đương) và Đại học CLC là B2 (hoặc tương đương). Nhà trường tổ chức các lớp học Tiếng Anh bổ trợ cho sinh viên, sinh viên có nhu cầu học đăng ký như các môn học trong chương trình đã theo học (Xem chi tiết thông báo số 661/TB-ĐHĐL ngày 24/5/2019).

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Phòng Đào tạo:

- Xây dựng thời khóa biểu học kỳ II năm học 2020-2021; hoàn thành trước ngày 25/11/2020, tổ chức cho sinh viên ĐKMH theo lịch đã thông báo trên cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.epu.edu.vn

4.2. Phòng Kế hoạch tài chính: hướng dẫn và giải đáp cho sinh viên những vấn đề liên quan đến tính và thu học phí cho các khối lớp; lưy ý tính và thu học phí cho các lớp học lại có số lượng sinh viên đăng ký học dưới 20 SV. (Đưa thông tin lên trang sinhvien.epu.edu.vn)

4.3. Phòng Công tác sinh viên: hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho sinh viên về: mã sinh viên; mật khẩu tài khoản sinh viên, trạng thái sinh viên trong CSDL sinh viên nhà trường.

4.4. Các Khoa: Thông báo đến CVHT, sinh viên những quy định của nhà trường về việc ĐKMH; đề xuất phương án tổ chức giảng dạy những lớp học lại học phần có số lượng sinh đăng ký học lại dưới 10 sinh viên.

4.5. Đối với sinh viên: cần nắm rõ chương trình đào tạo để ĐKMH chính xác; các vướng mắc trong quá trình ĐKMH cần được phản ánh kịp thời đến bộ phận nghiệp vụ để được hỗ trợ trong đúng thời gian mở đăng ký. Sinh viên đại học đại trà có thể đăng ký môn học vào học ở các lớp chất lượng cao (đơn giá tín chỉ bằng 2,5 lần đơn giá tín chỉ đại trà); sinh viên các lớp chất lượng cao không được đăng ký vào các lớp đại trà

Trong quá trình thực hiện các đơn vị, sinh viên có vướng mắc cần kịp thời phản ánh với phòng Đào tạo để trình Hiệu trưởng phương án xử lý./.