Thông báo việc tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID - 19

Thông báo việc tổ chức dạy và học trực tuyến để phòng, chống dịch COVID - 19  

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trong cả nước nói chung, trên địa bàn Thủ đô Hà Nội nói riêng trong những ngày vừa qua, Nhà trường quyết định như sau:

    - Tất cả các hệ đào tạo của Trường thực hiện giảng dạy và học tập theo hình thức trực tuyến từ ngày 04/5/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo;

    -  Các hướng dẫn cho học viên, sinh viên học trực tuyến sẽ đăng trên trang: sinhvien.epu.edu.vn;

    -  Giảng viên và sinh viên thực hiện giảng dạy và học tập theo đúng thời khóa biểu; Trưởng các đơn vị triển khai cho giảng viên tạo mã lớp trên Google Classroom, tổng hợp và gửi mã lớp vào email: trucgiang@epu.edu.vn trước 15h00 ngày 02/5/2021;

   -  Đối với các nội dung thực hành, thí nghiệm:

+ Các nội dung học thực hành tại phòng máy tính thực hiện dạy và học trực tuyến theo thời khóa biểu;

+ Các nội dung học thực hành, thí nghiệm tại CS2 dừng học đến khi có kế hoạch mới;

. Các lớp đang học môn GDTC, GDQPAN đợt 5 vẫn thực hiện theo kế hoạch.

Nhà trường yêu cầu các đơn vị và học viên, sinh viên trong toàn trường nghiêm túc thực hiện thông báo này./.