THÔNG TIN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC GỬI CÁC CƠ QUAN BÁO CHÍ

Trường Đại học Điện lực xin chân thành cảm ơn các quý cơ quan trong suốt nhiều năm qua đã có những hợp tác hiệu quả với nhà trường, đã hỗ trợ Trường rất nhiều trong công tác truyền thông, giúp cho Trường quảng bá những hình ảnh tốt đẹp ra ngoài xã hội, qua đó có những đóng góp không nhỏ cho sự phát triển không ngừng của Nhà trường. Nhà trường cũng đánh giá cao những đóng góp của các báo đối với sự phát triển của xã hội thông qua việc đưa ra ánh sáng những vụ việc tiêu cực nhiều năm gần đây.

Xem file pdf tại đây.