Tuyên dương các cá nhân, tập thể đạt giải Olympic Toán, Vật lý, Tin học

1. Thành phần:  BGH, Trưởng khoa KHTN, CNTT, Phòng ĐT, TCCB, CTSV, ĐTN, Các cán bộ phụ trách đoàn và sinh viên đạt giải trong kỳ thi Olympic Toán, Vật lý, Tin học năm 2018

2. Chủ trì: Ông Hoàng

3. Địa điểm: Phòng họp A

4. Thời gian: 8h30 ngày 28/12/2018