Xét tuyển học bạ: "Rộng cửa" đón thí sinh vào đại học - Đại học Điện lực | VTC1

Phóng sự xét tuyển học bạ: "Rộng cửa" đón thí sinh vào đại học - Đại học Điện lực | VTC1