Danh sách đăng ký xét tuyển đại học liên thông và đh VB2 năm 2018

Phòng đào tạo thông báo Danh sách đăng ký xét tuyển đại học liên thông và đh VB2 năm 2018 đến ngày 16/8/2018, đề nghị thí sinh kiểm tra thông tin cá nhân; chuyên ngành dự xét tuyển (nếu có điều chỉnh đề nghị thí sinh phản hồi thông tin theo địa chỉ mail: honght@epu.edu.vn). Sau ngày 20/8/2018 Hội đồng tuyển sinh sẽ họp và thông báo đến thí sinh kết quả xét tuyển (DS trúng tuyển; kế hoạch học tập sẽ được cập nhật trên trang Web nhà trường). Xem chi tiết tại đây