Những mốc quan trọng sau kỳ thi THPT Quốc Gia 2018 thí sinh cần lưu ý

Các mốc quan trọng sau thi tốt nghiệp THPT các thí sinh cần lưu ý như sau: