Giải thưởng Năng lượng ASEAN Thế hệ trẻ năm 2021

Giải thưởng Năng lượng ASEAN Thế hệ trẻ năm 2021

Trong khuôn khổ các hoạt động ASEAN năm 2021 tại Việt Nam, Bộ Công Thương phối hợp với Trung tâm Năng lượng ASEAN, Tổ chức Giáo dục Đông Nam Á (SEAMEO), Năng lượng Hà Quốc (MOTIE) và Cơ quan Năng lượng Hàn Quốc (KEA) tổ chức Giải thưởng Năng lượng ASEAN Thế hệ trẻ (The ASEAN Energy Youth Award 2021).

Tòa nhà Quốc hội đã đạt Chứng nhận Năng lượng xanh 5 sao năm 2018 cho công trình xây dựng được cải tạo của Hà Nội (ảnh Internet).

Đối tượng tham gia là học sinh Trung học Phổ thông, sinh viên của các nước thành viên khu vực ASEAN. Mục tiêu của Giải thưởng là ghi nhận sự đóng góp có giá trị của sinh viên, học sinh để xây dựng quốc gia, sự phát triển bền vững và chuyển đổi năng lượng.

Giải thưởng bao gồm ba (3) hạng mục:

(i) Bài luận;

(ii) Thiết kế pano áp phích;

(iii) Video.

Chủ đề năm nay là "Đổi mới và Sáng tạo Hướng tới Hệ thống năng lượng bền vững và phục hồi cho ASEAN ". Lễ trao giải thưởng sẽ được tổ chức trong thời gian diễn ra Cuộc họp cấp Bộ trưởng ASEAN lần thứ 39 về Năng lượng (AMEM) vào tháng 9 năm 2021.

Hạn nộp hồ sơ: 31 tháng 7 năm 2021

Địa chỉ nhận bài dự thi: communication@aseanenegy.org 

Văn phòng Ban chỉ đạo Tiết kiệm năng lương, Bộ Công Thương trân trọng kính mời các Trường Đại học, Trường Trung học Phổ thông, các sinh viên, học sinh tham gia Giải thưởng. Thông tin chi tiết xem tại đây.