Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hội nghị lần thứ Nhất Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 11/5/2023, Công đoàn Trường Đại học Điện lực tổ chức Hội nghị Ban chấp hành Công đoàn lần thứ Nhất nhiệm kỳ 2023 - 2028. PGS.TS Đinh Văn Châu - Phó Bí thư Đảng ủy, Quyền Hiệu trưởng dự và chỉ đạo Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, PGS.TS Đinh Văn Châu chúc mừng thành công của Đại hội Công đoàn Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023 - 2028.

PGS.TS Đinh Văn Châu dự và chỉ đạo Hội nghị.

"Các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn trường phải luôn nêu cao ý thức, trách nhiệm của mình đề ra những kế hoạch hành động hàng năm cũng như chương trình hành động cụ thể trong cả nhiệm kỳ để lãnh đạo phong trào công đoàn của cơ quan đạt được những kết quả đã được Đại hội đề ra..."PGS.TS Đinh Văn Châu nhấn mạnh.

Đồng thời đề nghị các đồng chí trong Ban chấp hành Công đoàn thực hiện bầu kiện toàn chức danh Công đoàn Trường nhiệm kỳ 2023 - 2028 công khai, dân chủ, minh bạch đảm bảo đúng quy định và hướng dẫn của Bộ Công Thương.

Hội nghị đã nghe TS Trịnh Văn Toàn - Trưởng phòng Đào tạo, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023-2028, Triệu tập viên, thông báo những nội dung chính của Hội nghị lần thứ Nhất Ban Chấp hành Công đoàn trường nhiệm kỳ 2012 – 2028, cụ thể như: Bầu Ban Thường vụ, Ủy ban kiểm tra và các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra.

PGS.TS Đinh Văn Châu chúc mừng thành công của Đại hội Công đoàn Trường Đại học Điện lực nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc và dân chủ, đúng quy định của Điều lệ Công đoàn, Hội nghị đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt, những người có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, tâm huyết...hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Nguồn: Phòng HCQT