Hội thảo Tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình Đào tạo: Khó khăn và giải pháp

Hội thảo “Tự đánh giá và Đánh giá ngoài Chương trình đào tạo – Khó khăn và giải pháp” tại Đại học Điện lực
 
- Thời gian: 8h00 ngày 12/4/2019 (thứ Sáu)
- Địa điểm: Hội trường M
- Chủ trì: Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam

Nội dung dự kiến các vấn đề sẽ được trình bày tại Hội thảo:

- Kinh nghiệm viết báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo (CTĐT) theo Thông tư 04/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Sự phối hợp giữa các phòng ban chức năng và các khoa khi tự đánh giá CTĐT.

- Xây dựng và rà soát điều chỉnh CTĐT để đạt tiêu chuẩn KĐCL.

- Quy trình kiểm định chất lượng CTĐT.

- Xây dựng mạng lưới ĐBCL trong trường đại học.

Các bài tham luận tại Hội thảo

1. Bài tham luận của PGS. TS. Nguyễn Phương Nga – Giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục-Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam (xem tại đây).

2. Bài tham luận của PGS.TS. Ngô Doãn Đãi – Chuyên gia Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục -Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam (xem tại đây).

3. Bài tham luận của TS. Nguyễn Tố TâmPhó trưởng khoa Kinh tế và Quản lý - Trường ĐH Điện lực (xem tại đây).