Phổ điểm thi theo khối kỳ thi THPT Quốc gia 2018

Ngày 11/07, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố điểm thi THPT Quốc gia 2018.   Để giúp thí sinh có thêm thông tin tham khảo xét tuyển đại học. Dưới đây là phổ điểm các khối thi THPT quốc gia 2018.

  Điểm trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

Điểm trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

Phổ điểm khối A1 rộng hơn một chút - dao động từ 12 tới 20 điểm. Điểm trung bình của khối A1 là 15,24. Tổng điểm nhiều thí sinh đạt được nhất là 15. Số thí sinh đạt điểm từ trên 25 tới 29 là 2.236 thí sinh. Số thí sinh đạt điểm từ trên 20 tới 25 là 20.917 thí sinh. 

Điểm trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

Điểm trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

Phổ điểm khối B dao động từ 12 tới 20 điểm. Điểm trung bình của khối B là 15,36. Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là 15,1.

Điểm trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

Điểm trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

Khối C có phổ điểm tương tự: từ 12 tới 20. Điểm trung bình khối C là 15,61.Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 15,5. 

Điểm trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

Điểm trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

Điểm trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

Điểm trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

 Khối D có điểm trung bình 15,28. Tổng điểm có nhiều thí sinh đạt nhất là 15.

Điểm trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

Điểm trung bình của các khối xét tuyển đại học hầu hết là 15

- Nguồn: Vietnamnet.vn-

Để xem chi tiết chỉ tiêu tuyển sinh các ngành nghề của trường Đại học Điện lực, xem tại đây:

http://epu.edu.vn/chi-tiet-tin/chi-tieu-tuyen-sinh-dh-cd-chinh-quy-nam-2018-12060.html