Thông báo danh sách trúng tuyển ĐH liên thông và ĐH văn bằng 2 đợt 1 năm 2019

- Danh sách trúng tuyển ĐH liên thông và ĐH văn bằng 2 đợt 1 năm 2019 xem chi tiết tại file đính kèm

- Hướng dẫn nhập học xem tại file đính kèm