Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt I

Xem chi tiết thông báo 1116/TB-ĐHĐL: Thông báo mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển đợt 1 tuyển sinh hệ Đại học chính quy năm 2021  tại đây