Thông báo tuyển dụng nhân viên của Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ Việt Nam

Trung tâm tiết kiệm năng lượng - Công ty Cổ phần giải pháp Công nghệ Việt Nam (ECC - VETS) được thành lập trên nhu cầu và khả năng cung cấp các dịch vụ kiểm toán năng lượng, tiết kiệm năng lượng, nhu cầu đào tạo trong lĩnh vực năng lượng. Công ty hiện đang có nhu cầu tuyển dụng như sau:

Download Thông tin tuyển dụng