Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng 2 chính quy năm 2020

 

- Thí sinh lấy mẫu phiếu đăng ký dự tuyển Đại học liên thông, văn bằng 2 năm 2020 tải xuống tại đây