Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020 của trường Đại học Điện lực