Thông báo về việc gia hạn thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển đào tạo trình độ Tiến sĩ đợt 1 năm 2020 của trường Đại học Điện lực