Thông báo về việc mời cung cấp dịch vụ bán đấu giá tài sản thanh lý

 

Trường Đại học Điện lực thông báo tới Quý công ty các thông tin cơ bản liên quan đến việc lựa chọn đơn vị đấu giá tài sản gồm các nội dung sau:

DauGia01.jpg

 

DauGia02.jpg

DauGia03.jpg