Thông báo về việc tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sĩ đợt 1 năm 2020