Thông tin tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2018

THÔNG TIN TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC 
NĂM 2018

TÊN TRƯỜNG: TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
(MÃ TRƯỜNG: DDL)
Địa chỉ: Số 235, Hoàng Quốc Việt, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024-22452662               Fax: 024-38362065
Website: www.epu.edu.vn                                  Email: hc@epu.edu.vn
1. Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước
2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
3. Các thông tin cơ bản quy định trong đề án tuyển sinh của trường
 Xét tuyển thông qua kết quả của thí sinh trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức, theo từng tổ hợp các môn xét tuyển A00, A01, D07, D01 và theo từng mã chuyên ngành tuyển sinh (có tính cả điểm ưu tiên).
 Điểm Xét tuyển (ĐXT) = Tổng điểm thi 3 môn THPT theo Tổ hợp các môn xét tuyển (ĐTTHPT) + Điểm ưu tiên (ĐƯT)
       Tổ hợp A00: Toán, Vật lý, Hóa học
       Tổ hợp A01: Toán, Vật lý, Anh văn
       Tổ hợp D07: Toán, Hóa học, Anh văn
       Tổ hợp D01: Toán, Ngữ văn, Anh văn
       (Các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau)
       Điểm ưu tiên (ĐƯT): Áp dụng theo quy chế tuyển sinh Đại học năm 2018 (Đối tượng ưu tiên và Khu vực ưu tiên) của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
       Đăng ký xét tuyển thông qua kết quả thi THPT Quốc gia. Thủ tục và thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của trường ĐHĐL. Thí sinh có thể thực hiện đăng ký xét tuyển theo các phương thức sau:
       + Đăng ký xét tuyển trực tuyến thông qua trang thông tin điện tử đăng ký xét tuyển ĐH trực tuyến của Bộ GD&ĐT hoặc qua trang Web tuyển sinh của trường  ĐHĐL: www.tuyensinh.epu.edu.vn.
       + Nộp Hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại trường ĐHĐL.
       + Gửi Hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện
       Thí sinh có điểm thi THPT năm 2018 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GD&ĐT và trường Đại học Điện lực quy định (sẽ thông báo bổ sung sau khi có kết quả thi THPT quốc gia) mới được tham gia xét tuyển.
       Nguyên tắc xét tuyển: Xét những thí sinh có điểm xét tuyển (ĐXT) theo tất cả các Tổ hợp xét tuyển (các tổ hợp xét tuyển có giá trị tương đương nhau) theo nguyên tắc từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu xét tuyển của từng mã ngành tuyển sinh.
       Tiêu chí phụ: Không có tiêu chí phụ
4. Các thông tin khác
     - Số lượng chỗ trong ký túc xá: 1356

     - Năm 2018 Trường Đại học Điện lực tiếp tục tuyển sinh các lớp đào tạo chất lượng cao được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo, gồm 8 chuyên ngành đào tạo với chỉ tiêu cụ thể như sau: