Thư mời Hội thảo khoa học quốc tế IEEE “Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023 (EEE-AM)” (2023 Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering (EEE-AM)

Thư mời Hội thảo khoa học quốc tế IEEE “Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023 (EEE-AM)” (2023 Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering (EEE-AM)

Năm 2023, Trường Đại học Điện lực phối hợp cùng IEEE đăng cai tổ chức Hội thảo 2023 EEE.AM. Thay mặt Ban tổ chức, Trường Đại học Điện lực kính mời Quý Trường/Viện và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài nước viết bài và tham dự Hội thảo. Thông tin cụ thể về Hội thảo như sau:

Tên Hội thảo: Hội thảo khoa học quốc tế IEEE “Môi trường và Kỹ thuật điện - Châu Á 2023 (EEE-AM)” (2023 Asia Meeting on Environment and Electrical Engineering (EEE-AM).

Chủ đề: Chính sách năng lượng, thị trường điện và các quy định, tiêu chuẩn; Năng lượng tái tạo và hệ thống lưu trữ; Hệ thống điện và Lưới điện thông minh; Hệ thống tích hợp các nguồn năng lượng; Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tòa nhà thông minh và thành phố thông minh; Mạch điện, cảm biến và cơ cấu chấp hành; Vật liệu và công nghệ Nano trong kỹ thuật năng lượng; Bảo vệ môi trường; Điện tử công suất và kết cấu điện tử; Phương tiện giao thông điện; Bảo trì, vận hành, an toàn và chuẩn đoán trong hệ thống điện; Đo lường, điều khiển và tự động hóa; Giáo dục và đào tạo trong lĩnh vực năng lượng…

- Thời gian tổ chức Hội thảo: Từ ngày 13-15/11/2023.

- Địa điểm: Hà Nội.

- Website Hội thảo:

https://ieee_eeeam.epu.edu.vn/

https://www.eeeam.net/EEE-AM/

https://epu.edu.vn.

Mọi thông tin chi tiết:

+ Về nội dung, bài viết tham dự Hội thảo và các phiên thảo luận chuyên đề (technical session), vui lòng liên hệ: TS. Trần Thanh Sơn, Trưởng khoa Kỹ thuật điện, Trường Đại học Điện lực, điện thoại: 0984.972.994, email: sontt@epu.edu.vn.

+ Về đăng ký tham dự Hội thảo, vui lòng liên hệ: bà Lương Thị Quỳnh An, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác Quốc tế, Trường Đại học Điện lực, điện thoại: 0904.962.774, email: anltq@epu.edu.vn.