Trường Đại học Điện lực công bố Đề án tuyển sinh đại học năm 2022

Xem chi tiết thông tin công bố Đề án tuyển sinh trình độ đại học năm 2022 tại file đính kèm

Xem chi tiết Phụ lục chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy năm 2022 tại file đính kèm