Thông báo

Hội Điện lực Việt Nam phối hợp cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Vinacomin sẽ tổ chức Hội nghị Khoa học và Công nghệ Điện lực toàn quốc vào ngày 6 – 7 tháng 11 năm 2014 tại thành phố Đà Nẵng.

Chi Tiết

Tuyển sinh

Tin từ các đơn vị
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4