Văn bằng 2

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO HỆ VĂN BẰNG 2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC

 

TÊN NGÀNH ĐÀO TẠO MÔ TẢ CHUNG

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

Mã ngành: 7510301

- Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:61 tín chỉ

Xem chi tiết 

QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP

Mã ngành: 7510601

- Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:56 tín chỉ

 Xem chi tiết

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỀU KHIỂN VÀ TỰ ĐỘNG HOÁ

Mã ngành: 7520216

-

Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:60 tín chỉ

 Xem chi tiết

 CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Mã ngành: 7510302

-  Đối tượng tuyển sinh: 

+ Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học.

+ Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường.

+ Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường.

+ Đủ sức khỏe để học tập.

- Thời gian đào tạo: 1.5 năm

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:60 tín chỉ

  Xem chi tiết

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Mã ngành: 7480201

-  

- Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp Đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm

- Khối lượng kiến thức toàn khóa: 58 tínchỉ

Xem chi tiết

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ KHÍ

Mã ngành: 7510203

- Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:24/45/60 tín chỉ

 Xem chi tiết

CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Mã ngành: 7510102

- Đối tượng tuyển sinh

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

- Thời gian đào tạo: 1,5 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa

 • Chuyên ngành Xây dựng công trình điện:                        57 tín chỉ
 • Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp:      57 tín chỉ
 • Chuyên ngành Quản lý dự án và công trình điện:           58 tín chỉ

Xem chi tiết

KẾ TOÁN

Mã ngành: 7340301

-

- Đối tượng tuyển sinh: 

 • Công dân Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học;
 • Nộp hồ sơ dự tuyển theo đúng mẫu quy định của nhà trường;
 • Đạt yêu cầu tuyển sinh theo qui định của trường;
 • Đủ sức khỏe để học tập.

- Thời gian đào tạo: 1.5 năm 

- Khối lượng kiến thức toàn khóa:Tối đa 58 tín chỉ.

 Xem chi tiết