Hợp tác doanh nghiệp

CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

TÊN ĐỐI TÁC THÔNG TIN VỀ ĐỐI TÁC
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tổng công ty Điện lực miền Bắc
CTCP Giải pháp Công nghệ VN
Công ty ô tô Toyota Việt Nam
CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Hiệp hội Năng lượng Việt Nam
Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam
Viện Khoa học Năng lượng  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội
Doanh nghiệp Xã hội bền vững Việt Nam
E4G
Mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam
Hiệp hội kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam - VACPA
Smart Train Việt Nam
Công ty cổ phần MISA
Tập đoàn giáo dục VietSourcing
Công ty cung ứng nguồn lực trẻ -ACTAX
Công ty đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực Việt Nam - HVR
Công ty cổ phần đào tạo nhân sự chủ chốt - KEYPERSON
Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng
Công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên
Công ty TNHH Phần mềm FPT
Công ty TNHH afterFIT Việt Nam
Trung tâm Anh ngữ Ms Hoa
Công ty Cổ phần Thiết bị điện MBT
Công ty TNHH AKA Việt Nam
Công ty TNHH TNC - Connect
Công ty Cổ phần Liên minh tiến bộ Quốc tế EK
Công ty Cổ phần Giáo dục Jaxtina