Hợp tác doanh nghiệp

CÁC ĐỐI TÁC TRONG NƯỚC

TÊN ĐỐI TÁC THÔNG TIN VỀ ĐỐI TÁC
Tập đoàn Điện lực Việt Nam
Tổng công ty Điện lực miền Bắc
CTCP Giải pháp Công nghệ VN
Công ty ô tô Toyota Việt Nam
CTCP Bóng đèn Phích nước Rạng Đông
Hiệp hội Năng lượng Việt Nam
Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam
Viện Khoa học Năng lượng  
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp Hà Nội
Doanh nghiệp Xã hội bền vững Việt Nam
E4G
Mạng lưới hiệu quả năng lượng Việt Nam
Hiệp hội kiểm toán viên Hành nghề Việt Nam - VACPA
Smart Train Việt Nam
Công ty cổ phần MISA
Tập đoàn giáo dục VietSourcing
Công ty cung ứng nguồn lực trẻ -ACTAX
Công ty đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực Việt Nam - HVR
Công ty cổ phần đào tạo nhân sự chủ chốt - KEYPERSON