Các nội dung thi đấu thể thao chào mừng 20-11

Thành phần: Các cán bộ giảng viên trường

Chủ trì: Ban chấp hành công đoàn

Thời gian: 9h- 11h ngày 19/11/2018.

Địa điểm: CS1 trường Đại học Điện lực.