Chung khảo cuộc thi Sáng tạo trẻ Điện Lực 2018

Chung khảo cuộc thi Sáng tạo trẻ Điện Lực 2018