Đại học Điện lực đẩy mạnh cải cách hành chính

Đại học Điện lực đẩy mạnh cải cách hành chính

Thực hiện Công văn số 66-HD/ĐUK ngày 05 tháng 03 năm 2020 của Đảng bộ thành phố Hà Nội, Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về công tác tuyên truyền trong cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020, trường Đại học Điện lực xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ thường xuyên, là giải pháp quan trọng trong chương trình làm việc của Nhà trường.

Theo đó, Nhà trường đã đẩy mạnh về kỷ cương, kỷ luật hành chính để mang lại hiệu quả, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để nâng cao công tác cải cách hành chính tại các khoa, phòng ban, trung tâm, cá nhân…

Cán bộ HCQT trao đồi về công tác cải cách hành chính

Tiếp tục xây dựng nền hành chính trong sạch vững mạnh, hiện đại, chuyên nghiệp, hoạt động có hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho các khoa, phòng ban, cá nhân… trong việc yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính; Thủ tục hành chính được cải cách theo hướng đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hiện;

100% TTHC được cập nhật, niêm yết công khai, rõ ràng tại bộ phận văn thư và 100% văn bản đi, đến được cập nhật đúng quy cách và thời gian quy định.

Trong đó, nội dung cải cách hành chính chú trọng đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác xây dựng các kế hoạch chỉ đạo, điều hành nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nâng cao chất lượng trong quản lý, chỉ đạo chuyên môn;

Rà soát, đánh giá thực trạng thủ tục hành chính trên các lĩnh vực, thực hiện các thủ tục hành chính phù hợp với quy định của pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác xây dựng và ban hành văn bản đúng nội dung, thể thức phù hợp với đặc điểm tình hình thực tế của Nhà trường.

Đối với cải cách thủ tục hành chính, thường xuyên cập nhật các quy định TTHC mới do Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội ban hành, thực hiện công khai đầy đủ TTHC theo quy định trên trang web của trường https://epu.edu.vn/; Tiếp tục tuyên tuyền sâu rộng và công bố TTHC đã ban hành.

Về phía các khoa, trung tâm, phòng ban Nhà trường đã sử dụng nền hành chính điện tử một cách thuần thục, các quyết định, hóa đơn điện tử được sử dụng cao và hiệu quả.

“Nhà trường cũng sử dụng phần mềm Egov trong việc thực hiện các thủ tục hành chính nội bộ trong Cơ quan như quản lý công văn, quản lý điểm, đăng ký học phần, lịch tuần, lịch họp, đăng ký Văn phòng phẩm, xin xe đi công tác...”, TS. Trương Huy Hoàng thông tin.

Nếu như trước đây, CBCNV trong cơ quan phải mất khá nhiều thời gian để thực hiện thủ tục, chế độ thì nay chỉ mất thời gian ngắn để hoàn thiện các thủ tục đảm bảo năng suất, hiệu suất lao động của CBCNV. Tuy nhiên, việc thực hiện phải đảm bảo tuân thủ pháp luật liên quan.

Các đối tác làm việc với Nhà trường qua thực hiện cải cách hành chính cũng nhận định, mọi thủ tục được đơn giản, nhanh gọn hơn rất nhiều.

Đặc biệt, thái độ của các cán bộ hành chính quản trị trong quá trình tiếp nhận đơn thư, giấy tờ từ học sinh, sinh viên, đối tác… rất niềm nở và chu đáo.

Thủ tục hành chính đơn giản, rõ ràng, đúng pháp luật. Bảo đảm thời gian giải quyết công việc nhanh chóng và thuận lợi.

Ngoài ra, ngay từ việc công khai thủ tục hành chính, lệ phí và thời gian giải quyết công việc của tổ chức, học sinh, sinh viên được Phòng hành chính quản trị thực hiện tốt. Nhận hồ sơ và trả kết quả tại bộ phận giao dịch "Một cửa".

Bên cạnh đó phải hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin và hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001: 2008 vào hoạt động quản lý hành chính nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả chỉ đạo;

Thực hiện các giải pháp để tăng cường hiệu quả trong ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường đưa tin, bài về CCHC và các chuyên mục khác trên website của trường.

Để đạt hiệu quả tốt trong cải cách hành chính các khoa, phòng ban, trung tâm, cá nhân… phải nghiêm túc thực hiện theo công văn và quyết định từ Nhà trường./.

Nguồn: HCQT