Đại học Điện lực nâng cao chất lượng nguồn nhân lực từ nghiên cứu KH&CN

Với gần 50 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ Công Thương và cấp cơ sở, cán bộ và sinh viên Trường Đại học Điện lực còn tham gia các đề tài nhánh cấp Bộ, cấp Nhà nước... nhiều đề tài có tính ứng dụng cao, đã được triển khai trong thực tế...

TS.Trương Huy Hoàng trao Bằng khen cho đại diện các nhóm đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu KH&CN năm 2019

Trường Đại học Điện lực đã tổ chức Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ năm 2019 và triển khai kế hoạch khoa học công nghệ năm 2020. Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Lê Cường - Phó hiệu trưởng Nhà trường đã báo cáo tổng kết các hoạt động cũng như các đề tài nghiên cứu đạt kết quả cao trong năm 2019.

Cụ thể, với chiến lược phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) gắn kết với thực tiễn sản xuất và đào tạo, năm 2018 - 2019 trường Đại học Điện lực đã triển khai thực hiện các nhiệm vụ KH&CN với 6 đề tài KH&CN cấp Bộ Công Thương, 42 đề tài KH&CN cấp cơ sở.

Đại biểu tham dự lễ tổng kết.

Ngoài ra cán bộ của trường còn tham gia các đề tài nhánh cấp Bộ, cấp Nhà nước, nghị định thư cùng với các đơn vị khác ngoài trường. Các đề tài về cơ bản đều hoàn thành các nội dung nghiên cứu đảm bảo chất lượng và tiến độ, nhiều đề tài có tính ứng dụng cao, đã được triển khai trong thực tế.

Cùng với đó, số lượng các công bố quốc tế thuộc danh mục SCI và SCIE, Scopus của Đại học Điện lực là 53 bài. 

Trong đó, các công bố thuộc lĩnh vực khoa học kỹ thuật và công nghệ được đăng trên những tạp chí khoa học uy tín thuộc danh mục ISI như "Solar Energy", "Artificial Intelligence Review", "Journal of Applied Polymer Science", "International Journal of Hydrogen Energy" …

TS. Nguyễn Lê Cường nhấn mạnh, với những định hướng, sự chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi của lãnh đạo nhà trường cùng với sự nỗ lực phấn đấu của mỗi cán bộ giảng viên, hoạt động khoa học và công nghệ (KH&CN) của trường Đại học Điện lực đạt được trong giai đoạn vừa qua đáng ghi nhận.

"Những thành tích này đã, đang và sẽ có tác động trở lại quá trình đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội, làm động lực cho sự phát triển nhanh và bền vững của Trường. Qua đó góp phần xây dựng Trường Đại học Điện lực ngày càng phát triển -  Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của ngành năng lượng nói riêng và xã hội nói chung trong công cuộc hiện đại hóa và phát triển bền vững. ...", TS. Nguyễn Lê Cường nhấn mạnh.

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo của đại diện các nhóm đề tài nghiên cứu đạt kết quả và thành tích cao trong năm 2019. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu để tìm ra các giải pháp và hướng đi mới trong thời gian tới.

TS. Trương Huy Hoàng phát biểu tại buổi lễ tổng kết.

Tiếp thu những ý kiến đóng góp của các đại biểu tại Hội nghị, TS. Trương Huy Hoàng - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực đã ghi nhận và biểu dương các nhóm và cá nhân nghiên cứu đạt thành tích cao trong năm 2019. Đồng thời, đề ra định hướng phát triển nghiên cứu các đề tài khoa học công nghệ trong giai đoan 2020 - 2025.

Cụ thể, tập trung trọng tâm vào hướng nghiên cứu phục vụ thực tiễn công tác quản lý của nhà trường, sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp với các đề tài: Hoạt động giáo dục, đào tạo; Tài chính ngân hàng; Giao thông vận tải và logistics; Năng lượng; Tài nguyên môi trường và Sản xuất công nghiệp.

trích dẫn liên kết: https://giaoducthoidai.vn/dai-hoc-dien-luc-nang-cao-chat-luong-nguon-nhan-luc-tu-nghien-cuu-khcn-20200628141637524.html

-Nguồn GD&TĐ-