Đón sinh viên D14 và C18 nhập học

Nội dung: Đón sinh viên D14 và C18 nhập học
- Chủ trì: Hiệu trưởng Trương Huy Hoàng
- Địa điểm: Sân thể thao đa năng + Thư viện
- Thời gian: 16/08/2019 - 18/08/2019
- Chuẩn bị: CTSV