Giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý tham gia khóa đào tạo IFRS chuyên sâu do Bộ Tài Chính tổ chức

Nằm trong lộ trình áp dụng IFRS tại Việt Nam, trong 3 ngày, từ 15/8 đến 17/8/2018, Bộ Tài chính đã kết hợp cùng với ACCA, tổ chức khóa đào tạo chuyên sâu đợt 2 về các chuẩn mực Kế toán quốc tế (IAS) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (IFRS) cho thành viên Ban chỉ đạo, Ban soạn thảo và các chuyên gia tài chính hỗ trợ xây dựng Đề án áp dụng chuẩn mực kế toán quốc tế vào Việt Nam.

Nội dung đào tạo về kinh nghiệm quốc tế trong việc áp dụng IFRS/IAS, đánh giá sự khác biệt khi áp dụng chuẩn mực kế tóa quốc tế với chính sách thuế, cơ chế tài chính và chuẩn mực kế toán Việt Nam và giải pháp tránh xung đột khi áp dụng pháp luật, chuẩn mực chung cũng như một số IFRS/IAS ưu tiên (IAS 01, 7, 23, 28, 36, 37, IFRS 12).

Ông Richard Martin, Trưởng Bộ phận Báo cáo doanh nghiệp, ACCA toàn cầu

Là thành viên trong Ban Soạn thảo, các giảng viên Bộ môn Kế toán – Kiểm toán, Khoa Kinh tế và Quản lý, Trường Đại học Điện Lực đã tham gia đầy đủ, nhiệt tình và cập nhật được những nội dung quan trọng liên quan, hỗ trợ tích cực trong công tác giảng dạy cũng như công tác chuyên môn.

Các giảng viên Khoa Kinh tế và Quản lý chụp ảnh lưu niệm

- Nguồn: Khoa Kinh tế và Quản lý-