Hành trình của Đại học Điện lực trong công tác kiểm định chất lượng giáo dục

Xu thế toàn cầu hoá và hội nhập quốc tế đòi hỏi công tác đào tạo cung cấp được nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng linh hoạt nhu cầu của thị trường. Theo đó, các cơ sở giáo dụckhông những phải mở rộng quy mô mà còn phải không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục. Song hành cùng mục tiêu này, kiểm định chất lượng trở thành một công cụ hiệu quả giúp các trường kiểm soát và đảm bảo chất lượng đào tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh một cách bền vững.

Theo Hội đồng kiểm định giáo dục đại học của Hoa Kỳ-CHEA (2003) “Kiểm định chất lượng là một quá trình xem xét chất lượng từ bên ngoài, được giáo dục đại học sử dụng để khảo sát, đánh giá các cơ sở giáo dục và các ngành đào tạo nhằm đảm bảo và cải tiến chất lượng”.Do vậy, Kiểm định chất lượng giáo dục (KĐCLGD) không những phản ánh cho các bên liên quan những bằng chứng xác thực về chất lượng đào tạo mà còn là cơ hội và động lực để nâng cao chất lượng cho các cơ sở giáo dục đã qua kiểm định.

Toàn cảnh cơ  sở 1 trường Đại học Điện lực

Hiện nay có năm trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục đã được thành lập nhằm đánh giá ngoài và công nhận chuẩn chất lượng các trường Đại học trên cả nước. Quá trình kiểm định các trường thực hiện đầy đủ theo bốn bước: Tự đánh giá, đánh giá ngoài, thẩm định và công nhận đạt chuẩn.

Đáng chú ý, những tiêu chí trong KĐCLGD đã tạo áp lực tích cực để các trường đại học chú trọng, đổi mới, tìm giải pháp nâng cao chất lượng, giáo dục đại học từng bước đáp ứng tốt nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên cơ sở đó, nhiều trường đại học đã có sự điều chỉnh về cơ cấu, tập trung mở mới và nâng cao chất lượng các ngành đem lại nhiều cơ hội việc làm cho sinh viên tốt nghiệp, cơ sở vật chất được chú trọng nhiều hơn, các giảng viên cũng quan tâm và nỗ lực hơn trong việc đăng tải những chuyên đề và công bố quốc tế, nhất là số lượng bài báo thuộc danh mục hệ thống ISI, Scopus.

Chương trình ngoại khóa cho sinh viên trường ĐHĐL tại Daikin Solution Plaza

Ngoài các tiêu chuẩn KĐCLGD trong nước, hiện nay có rất nhiều các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, chương trình đào tạo của các tổ chức kiểm định uy tín trong khu vực và trên thế giới như ABET (Hiệp hội Kỹ thuật và công nghệ Hoa Kỳ), AUN-QA (Mạng lưới đảm bảo chất lượng của các trường đại học Đông Nam Á), CTI (Ủy ban Bằng kỹ sư Pháp), ACBSP và FIBAA (Tổ chức đảm bảo chất lượng của Thụy Sĩ hoạt động rộng khắp trên thế giới và sử dụng tiêu chuẩn kiểm định quốc tế châu Âu do 48 quốc gia ấn định) , HCERES (Hội đồng cấp cao về đánh giá nghiên cứu và giáo dục đại học Pháp)…. 

Không nằm ngoài xu hướng, trường Đại học Điện lực không ngừng thực hiện mọi nỗ lực để đảm bảo duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo. Trong những năm qua, công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài được lãnh đạo nhà trường quan tâm thực hiện nghiêm túc và quyết liệt với thành quả đáng tự hào khi nhà trường đón nhận chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục từ Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục của Đại học Quốc Gia Hà Nội năm 2018.

Trường Đại học Điện lực nhận chứng nhận KĐCLGD trường Đại học

Không dừng lại ở kết quả trên, cùng với những kinh nghiệm tích lũy được về công tác đảm bảo chất lượng trong thời gian qua, năm 2019 Trường Đại học Điện lực tiếp tục triển khai công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài. Đây là một khâu quan trọng giúp Nhà trường rà soát, xem xét tình trạng về chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học, nhân lực, cơ sở vật chất và các vấn đề liên quan của từng chương trình đào tạo.

Hiểu được điều này, trường Đại học Điện lực sẽ tổ chức hội thảo “Tự đánh giá và đánh giá ngoài chương trình đào tạo – Khó khăn và giải pháp” với sự góp mặt của đại diện nhiều cơ sở giáo dục trên toàn quốc nhằm tạo cơ hội để các đơn vị chia sẻ những kinh nghiệm, bài học trong quá trình triển khai các nội dung phục vụ kiểm định chất lượng giáo dục. Đây là một sự kiện mang ý nghĩa to lớn đối với các cơ sở giáo dục nói chung và Đại học Điện lực nói riêng trên con đường hướng tới các tiêu chuẩn được công nhận bởi các tổ chức uy tín trong khu vực và trên thế giới. 

- Phòng QLKH & HTQT -