Hội thảo về hệ thống điện và năng lượng xanh

Thành phần: Khách mời, QLKH&HTQT, các giảng viên

Thời gian: 8h thứ 4 ngày 18/9/2018

Địa điểm: Hội trường M