Họp Ban thường trực Hội Điện lực VN

Nội dung: Họp Ban thường trực Hội Điện lực VN

- Chủ trì: Ông Đặng Hùng - Chủ tịch Hội
- Địa điểm: Phòng Họp Hội
- Thời gian: 05/12/2019